DANUBIUS play

Felhasználási feltételek


Szabályzat és ÁSzF
Terms of Service

Szabályzat


A következő Felhasználási feltételek vonatkoznak minden Tuti Turi PTC felhasználóra és hirdetőre, akik a Tuti Turi PTC oldalán regisztrálnak.
A regisztrációkór automatikusan elfogadod az itt leírtakat, és reklamációnak helye nincs!

Ön regisztrált a Tuti Turi PTC-re, és regisztrációjával megerősítette, hogy elolvasta, és megértette, valamint elfogadta a jelen Általános Szabályokat és a GDPR Adatvédelmi Rendeletet.
Ha Ön mégsem ért egyet az itt leírtakkal, akkor ebben az esetben nem használhatja szolgáltatásainkat és nem dolgozhat a Tuti Turi PTC weboldalon.

Ha a leírtakat nem olvasta el, és valamilyen problémája merül fel a lentebb leírtakkal kapcsolatban, ez esetben a Tuti Turi PTC Vezetősége semmilyen felelősséget nem vállal!

A Tuti Turi PTC Vezetősége bármikor megváltoztathatja a szabályzatot és működési elvet. De ebben az esetben a Vezetőség többnyire értesíteni fogja a felhasználóit és hirdetőit.

 

The following Terms of Use apply to all Tuti Turi PTC users and advertisers who register on the Tuti Turi PTC website.

You accept the registration registration as described here and there is no place for a complaint!

 

You register for the Tuti Turi PTC and by registering you confirm that you have read, understood and accepted these General Terms and Conditions and the GDPR Privacy Policy.

If you still do not agree with what is described here, you will not be able to use our services or work on the Tuti Turi PTC website.

 

If you have not read the instructions and have any problems with the instructions below, the management of Tuti Turi PTC assumes no responsibility!

 

The management of Tuti Turi PTC may change the rules and operating principle at any time. But in this case, Management will be the most informed about its users and advertisers.

 

 

Fórumon való viselkedési morál!

1.1.Minden regisztrált felhasználónak joga van a fórumot olvasni és használni.

 

1.2.Ha regisztrált és bejelentkezett a fiókjába, új témákat csak engedélyel hozhat létre vagy válaszolhat a fórumban korábban létrehozott témákra

 

1.3.Kötelező minden felhasználónak betartani az Etikai kódexet és tiszteletben tartani az összes hozzászólást, nemtől, vallástól vagy hovatartozástól függetlenül!

Ellenkező esetben, kénytelenek leszünk szankciókkal élni! Amelyet nem kötelessége az oldal vezetőségének megindokolnia.

 

1.4.Önnek jogában áll kifejezni magát a kívánt módon anélkül, hogy más tagokat megsértene.

 

1.5.Nem engedélyezett semmilyen hirdetés, kísérlet a referrals-ok megszerzésére, pénzbe adás / csere / megszerzésre, valamint ajánlatok vagy kérések szolgáltatása a hozzászólásokban és témákban a fórumon. Mellőzzék a felesleges és értelmetlen üzeneteket, ismétlődő témákat, illegális tartalmú üzeneteket, az e-mail címek megosztását, a közösségi oldalakra mutató linkeket és az azonnali üzenetküldő azonosítókat.

 

1.6.A Tuti Turi PTC és munkatársainak, a Tuti Turi PTC-vel szembeni meg támadása, megfélemlítése, fenyegetése vagy tiszteletlensége esetén, a Tag Fiókjának felfüggesztését, az ugyanazon vagy bármely más juttatás egyes juttatásainak ideiglenes vagy végleges megvonásával jár.

 

1.7.Azon tételek vagy üzenetek létrehozása, amelyek közvetlenül vagy közvetve károsak lehetnek a Tuti Turi PTC-re, tagokra, szponzorokra vagy a szolgáltatóra, vagy esetleg bűncselekménynek minősülhetnek, a közzétételük Szigorúan Tilosak.

 

1.8.A fórum bármely oldaláról, vagy az oldalról másolatot készíteni tilos! Azon tagok, akik nem tartják be az itt leírtakat/szabályt, az azonnali kizárással és a megfelelő hatóság értesítésével jár!

 

1.1.All registered users have the right to read and use the forum.

 

1.2.Once you have registered and logged in to your account, you can only create new topics with permission or reply to topics previously created in the forum

 

1.3. It is mandatory for all users to adhere to the Code of Ethics and to respect all comments, regardless of gender, religion or affiliation!

Otherwise, we will be forced to live with sanctions! Which is not the duty of the site management to justify.

 

1.4.You have the right to express yourself in the way you want without harming other members.

 

1.5. No advertisements, attempts to obtain referrals, money transfers / exchanges, or offers or requests for comments or topics in the forum are permitted. Avoid unnecessary and meaningless messages, repetitive topics, messages with illegal content, sharing email addresses, links to social networking sites, and instant messaging IDs.

 

1.6.In the event of an attack, intimidation, threat or disrespect against Tuti Turi PTC and its affiliates, the suspension of a Member's Account will result in the temporary or permanent withdrawal of certain benefits of the same or any other benefit.

 

1.7. The creation of items or messages that may be directly or indirectly harmful to Tuti Turi PTC, members, sponsors or the Service Provider, or that may constitute a criminal offense, is strictly prohibited.

 

1.8.It is forbidden to make copies of any page of the forum or the page! Members who do not follow the rules / rules described here will be immediately disqualified and notified to the appropriate authority!

 

Felhasználói Fiók2.1.A jelszónak titkosnak kell lennie, és harmadik félnek nem adható a tudtára! Abban a valószínűtlen esetben, ha valaki bejutna a fiókjába, nem vállaljuk a felelősséget!

Ha elfelejtette jelszavát, kérhet újat, amelyet e-mail formájában küldünk meg Önnek.

 

2.2.Csak egy fiók létrehozására van lehetőség! Ha egynél több fiókot próbál létrehozni, az-az összes fiókja törlését eredményezheti. Ez vonatkozik a E-számla pl.: Perfect Money és Payeer fiókjára is, amelynek egyedinek kell lennie, és nem osztható meg más felhasználóval.

 

2.3.Minden hirdetést egy nap, csak egyszer tekinthető meg!

Egy internet előfizetést, csak egy felhasználó használhat egy számítógép, tablet vagy telefon esetében (wifi).

Minden egyéb kísérlet a fiókod felfüggesztéséhez vezethet.

A munkamenet elindításához több IP-címet is használhat. Bejelentkezhet proxy - VPN vagy megosztott hálózati környezetekről (például iskolák, internetes kávézók, stb.) lehetséges.

 

2.4.A személyes adatait nem szabad nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személynek kiadni.

 

2.5.A számlák nem átruházhatók semmilyen esetben sem!

 

2.6.A Tuti Turi PTC nem tudja megváltoztatni a felhasználó által már bevitt adatait.

(Pl.: E-bank email vagy azonosító, Direct referrals, jelenlegi jelszó újra küldése lehetőségeket.)

Ezen adatokat, csak és egyedül a felhasználó tudja módosítani a Személyes beállításaiban!

(Ezen beállításokhoz jelszó szükséges!)

 

2.7.A személyes adatok nyilvántartásba vétele vagy megváltoztatása során hamis információkat használó tagok fiókját felfüggesztjük!

 

2.8.Ha a Tuti Turi PTC fiókját más programon keresztül használja, ezt az oldal auto klicker programként érzékelheti. Ebben az esetben, a fiókja azonnal felfüggesztésre kerül. Ha ez egymás után 3-szor is megtörténik, akkor ez a fiókja állandó felfüggesztéséhez vezethet.

 

2.9.Minden olyan próbálkozás, hogy automatikusan tekintse meg az oldalt, a fiók állandó felfüggesztéséhez vezethet.

 

2.1.The password must be secret and must not be disclosed to third parties! In the unlikely event that someone enters your account, we will not be held responsible!

If you have forgotten your password, you can request a new one, which will be emailed to you.

 

2.2.Only one account can be created! Trying to create more than one account may result in the deletion of all your accounts. This also applies to the E-account, Perfect Money and Payeer accounts, which must be unique and cannot be shared with other users.

 

2.3.All ads can be viewed only once a day!

With an internet subscription, only one user can use a computer, tablet or phone (wifi).

Any other attempt may result in the suspension of your account.

You can use multiple IP addresses to start a session. You can log in from a proxy VPN or shared network environments (such as schools, Internet cafes, etc.).

 

2.4.Your personal data must not be disclosed or disclosed to third parties.

 

2.5.Invoices are not transferable under any circumstances!

 

2.6.Tuti Turi PTC cannot change the data already entered by the user.

(Eg: E-bank email or ID, Direct referrals, resend current password options.)

This information can only be modified by the user in their Personal Settings!

(A password is required for these settings!)

 

2.7. The account of members who use false information during the registration or change of personal data will be suspended!

 

2.8.If you use Tuti Turi's PTC account through another program, this page may detect this as an auto clicker program. In this case, your account will be suspended immediately. If this happens 3 times in a row, this may result in the permanent suspension of your account.

 

2.9.All attempts to view the page automatically may result in permanent account suspension.

 

Kifizetés kérése

5.1.Csak internetes E-bank használatával lehetséges minden ki és befizetés!

 

5.2.Az első kikérés maximális értéke Tagságtól függ. Amely befektetés nélkül is kikérhető, és a kikérést, Perfect Money és Payeer E-bankra igényelheti.

Ha az első kikérést visszavonja, legközelebb már csak befektetés után fog tudni kikérést kezdeményezni.

 

5.3.Abban az esetben, ha a Tag már rendelkezik befektetéssel az oldal felé külső számláról, akkor a maximális kikérésének, csak az addig gyűjtött TT Coin és a Tagsági Csomagja szab határt.

Befektetésnek már csak az számít, ami 2021.12.19-től történt! Illetve az utolsó befektetés után eltelt 3 hónap. Az, ez előtti befektetéseket nem tudjuk, és nem fogjuk figyelembe venni!
Minimum befektetés 5$.

Ha esetlegesen a kikérés összege meghaladja az addig gyűjtött TT Coin értékét, akkor ebben az esetben a különbözet visszautalásra kerül Belső számlájára.

 

A második kikéréshez mindenképp be kell fektetnie az oldalba külső számláról, ellenkező esetben visszautasítjuk az igénylését!

 

5.4.A kifizetést a kikérés pillanatában felvételi listára kerül. Majd a kérelem benyújtását követő, de a tagság típusától függően, ha az oldal kritériumainak (5.10.pont) megfelel, és azt az E-Bank is jóváhagyja, akkor az adott utalás, teljesítésre kerül.

 

5.5.A kikérés egyik alapfeltétele a TT Coin-ok gyűjtése.

100 TT Coin = 1$

 

Minimum 25 TT Coin-al kell rendelkezni ahhoz, hogy a kikérés elindítható legyen, és a TT Coin kifizetéskor levonásra kerül.

 

Ha nem rendelkezik elegendő TT Coin-al, akkor a kikérési igényét automatikusan töröljük!

 

A kifizetési különbözet visszautalása, nem számít befektetésnek az oldal felé!

 

5.6.Folyamatába több kifizetési igényt is kezdeményezhet. De az igénye nem haladhatja meg, a már összegyűjtött TT Coin-ok értékét.

 

5.7.Ha az E-Bank valamelyikénél az adatokat rosszul adta meg, és a kikért összeg utalása már megtörtént, akkor azt még egyszer nem áll módunkban elküldeni.

Valamint, nem áll módunkban ezt a folyamatot kivizsgálni!

Tehát, ha ilyen előfordul, akkor a kikért összeg elvész!

 

5.8.A kifizetés kérése függ attól, hogy melyik E-Bank-ot veszi igénybe.

Pl.: ha Payeer-ról utalt be, akkor csak Payeer-ra kérhet ki.

Természetesen mindkét E-bank használata is lehetséges, de ehhez mindkét E-bankból beutalással kell rendelkeznie.

 

5.9.A kifizetés igénylése után a felhasználónak meg kell várnia a visszavonások közötti minimális időt, tagság típusának megfelelően, mielőtt újabb kikérési igénnyel él.

 

5.1. Only withdrawals and deposits are possible using the Internet E-bank!

 

5.2.The maximum value of the first request depends on the Membership. Which can be requested without an investment and you can request the request from Perfect Money and Payeer E-bank.

If you cancel the first request, you will only be able to initiate a request the next time you invest.

 

5.3.If the Member already has an investment in the site from an external account, its maximum request is limited only by the TT Coin and the Membership Package collected so far.

Only what happened from 19.12.2021 is considered an investment! Respectively, 6 months have passed since the last investment. Investments before this are no longer known and will not be taken into account!

 

For the second request, you must invest in the site from an external account, otherwise your application will be rejected!

 

5.4.The payment will be added to the admission list at the time of the request. Then, after the submission of the application, but depending on the type of membership, if the criteria of the site (clause 5.10) are met and it is also approved by E-Bank, the given transfer will be fulfilled.

 

5.5. One of the basic conditions for retrieval is the collection of TT Coins.

100 TT Coin = $ 1

 

You must have a minimum of 25 TT Coins for the request to be triggered and the TT Coin will be deducted upon payment.

 

If you do not have enough TT Coin, your request will be deleted automatically!

 

Refunding the payout does not count as an investment towards the site!

 

5.6.You can initiate several payment claims in the process. But your need should not exceed the value of TT Coins already collected.

 

5.7.If you have entered the data incorrectly at any of the E-Bank and the requested amount has already been transferred, we will not be able to send it again.

Also, we are unable to investigate this process!

So if that happens, the requested amount will be lost!

 

5.8.The request for payment depends on which E-Bank you use.

For example, if you refer from Payeer, you can only request Payeer.

Of course, it is also possible to use all three E-banks, but you must have a transfer from all three E-banks.

 

5.9.After requesting payment, the user must wait for the minimum time between withdrawals, according to the type of membership, before making another request for retrieval.

 

5.10.) A kifizetés alapfeltétele minden esetben a következő:

 

5.10.1

- Kifizetési TT Coin gyűjtése

- A Szabályzat betartása

- Csak valós adatok kitöltése esetén kap a felhasználó kifizetést (Teljes Név kitöltése, ha ez nincs, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot). Ellenkező esetben felfüggesztjük a profilját!
- 3 hónapnál nem régebbi befektetés az oldal felé külső számláról
- Legalább 600 kattintás minden kikérés után

- Hitelesített számla

(Csak hitelesített számlára történhet fizetés!!!) Ellenkező esetben visszautasítjuk az igényét.

 ______________________________________________________________________________________________

5.10.) The basic condition for payment is the following in all cases:

Főoldal   •   FAQ   •   Support   •   Terms of Service   •   Hírek
Copyright © 2017 - 2022 TT PTC. All rights reserved.
Powered by CyberIndeed V 5.9.2.